Podkast fra Kompetanse Norge
Læreplanpodden med Helene Uri #3

Læreplanpodden med Helene Uri #3

June 1, 2021

Om det utvidede klasserommet.

 

Her møter du igjen Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring. De snakker om hvordan norskopplæringen skal støtte opp under og utnytte læringspotensialet i annen opplæring og aktivitet - og hvordan man kan få til dette!

Læreplanpodden med Helene Uri #2

Læreplanpodden med Helene Uri #2

June 1, 2021

Ressursperspektiv og bruk av flerspråklig kompetanse

 

Her får du møte Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Eirin Qvam og Laila Eliassen fra St. Marie Læringssenter i Sarpsborg om hvorfor det er så viktig å trekke inn deltakernes ressurser og flerspråklige kompetanse opplæringen. Du får også svar på hvorfor Kompetanse Norge fremhever dette temaet i de nye læreplanene.

Læreplanpodden med Helene Uri #1

Læreplanpodden med Helene Uri #1

June 1, 2021

Om den offentlige høringen og forslag til nye læreplaner

 

Her får du møte Lene Vårum og Ingvild Røed Sletten fra Kompetanse Norge som forteller om hvordan de har jobbet med den offentlige høringen og litt om hva som nå ligger i forslagene som er til vurdering i Kunnskapsdepartementet.

Kompetansefrokost: Først ut – sist inn

Kompetansefrokost: Først ut – sist inn

December 9, 2020

Først til å miste jobben – sist til å få den tilbake. Er det håp for voksne med svak grunnkompetanse? Med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, seniorforsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret og direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge. Moderator: Hilde Charlotte Solheim.

Under koronakrisen er det de med lavest formell kompetanse som har falt aller først ut av arbeidslivet og de som kommer sist inn igjen. Mangler du grunnkompetanse, blir det vanskelig å delta i opplæring, på jobbmarkedet og i samfunnslivet ellers. Yrkene med få krav til kvalifikasjoner opplever høyest ledighet og permitteringer nå.

Bransjene som er hardest rammet, er de som har størst andel ansatte med lav grunn­kompetanse, for eksempel overnatting og servering, varehandel og kultur, underholdning og fritids­aktiviteter. Har du ikke fullført videregående faller du lett ut av jobbmarkedet. Og jo eldre du er, desto større er risikoen for at du er blitt ledig. De som ikke er født i Norge står klart mest i fare for å miste jobben.

I årets siste kompetansefrokost i Kompetanse Norge spør vi blant annet om:

 • Er det håp for folk med svak grunnkompetanse?
 • Hvordan sikrer vi at de svakeste bygger omstillingskompetanse og får sikrere jobber?
 • Har krisen skapt arbeidsledighet med utstøtingsmekanismer, slik at de med minst utdanning blir varig ledige?
 • Blir jobbene med lave krav til formell kompetanse borte for alltid?
 • Hvilke krisetiltak er satt inn for å sikre kompetansepåfyll for de ledige og permitterte?
 • Er det bare de aller mest effektive i arbeidsstokken som blir igjen og er trygge?
 • Hvordan sikrer vi at personer med lav grunnkompetanse kan bygge denne og slik være mer robuste i kriser og omstilling?

Program

00.00: Velkommen v/Hilde Charlotte Solheim
01.20: Korte innledningsinnlegg og panelsamtale

 • LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
 • Seniorforsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret
 • Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge

01.00: Slutt

Kompetansefrokosten ble streamet på Facebook, se opptaket her.

Kompetansefrokost: Kompetanse som medisin?

Kompetansefrokost: Kompetanse som medisin?

October 21, 2020

Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet og permitteringer som spesielt har rammet arbeidstakere med lav kompetanse. Forskning viser at mange av de som faller ut av arbeidslivet går over på helserelaterte ytelser, særlig ved omstillinger og endringer i økonomien. Er kompetanse medisinen som må til for å få flere tilbake til arbeidslivet?

En rekke ulike utvalg har anbefalt mer samarbeid om kompetansetiltak for å bedre inkludere folk med helseutfordringer. En overvekt av dem som mottar helserelaterte ytelser har ingen, eller lav utdanning. Samtidig krever det norske arbeidslivet et stadig høyere kompetansenivå. Hvordan kan de ulike sektorene bruke kompetansepolitiske virkemidler på en bedre måte? Og hvordan kan de samarbeide mer?

Velkommen til lansering av vår årlige kunnskapsoppsummering Kompass, som i år tar for seg forholdet mellom kompetanse og helse.  Vi presenterer hovedfunn fra den ferske rapporten og inviterer deretter direktør Sveinung Skule, Nav-sjef Hans Christian Holte og fastlege og samfunnsdebattant Kaveh Rashidi til samtale.

Program

00.00: Velkommen v/Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge

00.05: «Kompass 2020 – helse i et kompetansepolitisk perspektiv»
Presentasjon av hovedfunn fra rapporten v/Olena Tkachenko, Kompetanse Norge

00.15: Panelsamtale

 • Hans Christian Holte, direktør i Nav
 • Kaveh Rashidi, fastlege og samfunnsdebattant
 • Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge

Ordstyrer er Anne Marte Blindheim. 

Forskningsrapporten Kompass 2020 – helse i et kompetansepolitisk perspektiv.

Kompetansefrokosten ble streamet på Facebook.

Fleksikonferansen2020 #8:Fagsamtale om digital etikk

Fleksikonferansen2020 #8:Fagsamtale om digital etikk

October 20, 2020

Hva må man tenke på i utdanningssektoren når det gjelder digital etikk? Denne podkast-episoden er en fagsamtale der Leonora Bergsjø fra UiO og leder av Norsk råd for digital etikk holder en innledende presentasjon om digital etikk i opplæring og hvordan temaet påvirker måter vi driver opplæring på. Deretter diskuterer panelet bestående av Leonora Bergsjø, Diana Saplacan fra UiO, Rune Aares fra Larvik voksenopplæring og Ida Serneberg fra Noroff sine erfaringer med etiske dilemmaer i opplæring og utdanning. Hva er problematisk med den digitale praksisen vi har nå, og hva vil være utfordringer i framtida?

 

Fagsamtalen ledes av Anders Fremming Anderssen, assisterende direktør og avdelingsleder for avdeling for analyse og digitalisering i Kompetanse Norge

Fleksikonferansen2020 #7: Om podkast i opplæring - Podkasterne Lektor Lomsdalen og Norsklærer Karense i samtale

Fleksikonferansen2020 #7: Om podkast i opplæring - Podkasterne Lektor Lomsdalen og Norsklærer Karense i samtale

October 20, 2020

Denne podkast-episoden er et direkteopptak av en sesjon på konferansen om fleksibel opplæring der Lektor Lomsdalen snakker med Norsklærer Karense om hvordan podkast kan brukes på ulike måter i en undervisningssituasjon.

Hør podkasten "Lektor Lomsdalens innfall" her.

Hør podkasten "Norsklærer Karense" her

Fleksikonferansen2020 #6: Om engasjerende kursdesign med Karense Foslien

Fleksikonferansen2020 #6: Om engasjerende kursdesign med Karense Foslien

October 19, 2020

konferansen om fleksibel opplæring holdt Karense Foslien fra NoTe et innlegg om hvordan man kan designe kurs som gjør at deltakere er aktive og engasjerer seg i kursinnholdet. 

Her snakker Foslien mer om det samme. Kan man få til et engasjerende kursdesign uten å være en digital ekspert? Hun forteller også om sine tre beste tips til deg som skal holde et nettkurs, samt om den største fallgruven.

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring.

Fleksikonferansen2020 #5: Om hvordan å komme i gang med åpne nettkurs med Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken

Fleksikonferansen2020 #5: Om hvordan å komme i gang med åpne nettkurs med Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken

October 19, 2020

konferansen om fleksibel opplæring deltok Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken fra NTNU med et innlegg om hvordan utvikle åpne nettkurs.

I denne podkasten vil Langseth og Haugsbakken ta enda et steg videre, og snakke om konsekvenser av digitalisering for utdanning av voksne i Norge, - med et skarpt blikk på hva som skjer globalt på dette feltet. 

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring. 

PS: I denne episoden er det tidvis dårlig lyd. Vi beklager dette, men velger å publisere opptaket likevel siden innholdet er så bra. 

Fleksikonferansen2020 #4: Om casebasert læring med Trond Kyrre Simensen

Fleksikonferansen2020 #4: Om casebasert læring med Trond Kyrre Simensen

October 14, 2020

Trond Kyrre Simensen fra Politihøgskolen hadde på konferansen om fleksibel opplæring  et innlegg der han tok for seg casebasert læring og hvordan man kan gjøre utdanning praksisnær, og der han viste hvordan de gikk fram for å lage casen, og der han fortalte litt om erfaringen med bruk av casebasert undervisning.

I denne podkast-episoden forteller Simensen om hva slags caser de utvikler og hvordan studentene tar imot denne type undervisning. Han deler også tanker med oss om hvorfor denne metoden er relevant for andre studier.

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder i seksjon for fleksibel læring.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App