Podkast fra Kompetanse Norge
Kompetansefrokost: Kompetanse som medisin?

Kompetansefrokost: Kompetanse som medisin?

October 21, 2020

Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet og permitteringer som spesielt har rammet arbeidstakere med lav kompetanse. Forskning viser at mange av de som faller ut av arbeidslivet går over på helserelaterte ytelser, særlig ved omstillinger og endringer i økonomien. Er kompetanse medisinen som må til for å få flere tilbake til arbeidslivet?

En rekke ulike utvalg har anbefalt mer samarbeid om kompetansetiltak for å bedre inkludere folk med helseutfordringer. En overvekt av dem som mottar helserelaterte ytelser har ingen, eller lav utdanning. Samtidig krever det norske arbeidslivet et stadig høyere kompetansenivå. Hvordan kan de ulike sektorene bruke kompetansepolitiske virkemidler på en bedre måte? Og hvordan kan de samarbeide mer?

Velkommen til lansering av vår årlige kunnskapsoppsummering Kompass, som i år tar for seg forholdet mellom kompetanse og helse.  Vi presenterer hovedfunn fra den ferske rapporten og inviterer deretter direktør Sveinung Skule, Nav-sjef Hans Christian Holte og fastlege og samfunnsdebattant Kaveh Rashidi til samtale.

Program

00.00: Velkommen v/Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge

00.05: «Kompass 2020 – helse i et kompetansepolitisk perspektiv»
Presentasjon av hovedfunn fra rapporten v/Olena Tkachenko, Kompetanse Norge

00.15: Panelsamtale

  • Hans Christian Holte, direktør i Nav
  • Kaveh Rashidi, fastlege og samfunnsdebattant
  • Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge

Ordstyrer er Anne Marte Blindheim. 

Forskningsrapporten Kompass 2020 – helse i et kompetansepolitisk perspektiv.

Kompetansefrokosten ble streamet på Facebook.

Fleksikonferansen2020 #8:Fagsamtale om digital etikk

Fleksikonferansen2020 #8:Fagsamtale om digital etikk

October 20, 2020

Hva må man tenke på i utdanningssektoren når det gjelder digital etikk? Denne podkast-episoden er en fagsamtale der Leonora Bergsjø fra UiO og leder av Norsk råd for digital etikk holder en innledende presentasjon om digital etikk i opplæring og hvordan temaet påvirker måter vi driver opplæring på. Deretter diskuterer panelet bestående av Leonora Bergsjø, Diana Saplacan fra UiO, Rune Aares fra Larvik voksenopplæring og Ida Serneberg fra Noroff sine erfaringer med etiske dilemmaer i opplæring og utdanning. Hva er problematisk med den digitale praksisen vi har nå, og hva vil være utfordringer i framtida?

 

Fagsamtalen ledes av Anders Fremming Anderssen, assisterende direktør og avdelingsleder for avdeling for analyse og digitalisering i Kompetanse Norge

Fleksikonferansen2020 #7: Om podkast i opplæring - Podkasterne Lektor Lomsdalen og Norsklærer Karense i samtale

Fleksikonferansen2020 #7: Om podkast i opplæring - Podkasterne Lektor Lomsdalen og Norsklærer Karense i samtale

October 20, 2020

Denne podkast-episoden er et direkteopptak av en sesjon på konferansen om fleksibel opplæring der Lektor Lomsdalen snakker med Norsklærer Karense om hvordan podkast kan brukes på ulike måter i en undervisningssituasjon.

Hør podkasten "Lektor Lomsdalens innfall" her.

Hør podkasten "Norsklærer Karense" her

Fleksikonferansen2020 #6: Om engasjerende kursdesign med Karense Foslien

Fleksikonferansen2020 #6: Om engasjerende kursdesign med Karense Foslien

October 19, 2020

konferansen om fleksibel opplæring holdt Karense Foslien fra NoTe et innlegg om hvordan man kan designe kurs som gjør at deltakere er aktive og engasjerer seg i kursinnholdet. 

Her snakker Foslien mer om det samme. Kan man få til et engasjerende kursdesign uten å være en digital ekspert? Hun forteller også om sine tre beste tips til deg som skal holde et nettkurs, samt om den største fallgruven.

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring.

Fleksikonferansen2020 #5: Om hvordan å komme i gang med åpne nettkurs med Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken

Fleksikonferansen2020 #5: Om hvordan å komme i gang med åpne nettkurs med Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken

October 19, 2020

konferansen om fleksibel opplæring deltok Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken fra NTNU med et innlegg om hvordan utvikle åpne nettkurs.

I denne podkasten vil Langseth og Haugsbakken ta enda et steg videre, og snakke om konsekvenser av digitalisering for utdanning av voksne i Norge, - med et skarpt blikk på hva som skjer globalt på dette feltet. 

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring. 

PS: I denne episoden er det tidvis dårlig lyd. Vi beklager dette, men velger å publisere opptaket likevel siden innholdet er så bra. 

Fleksikonferansen2020 #4: Om casebasert læring med Trond Kyrre Simensen

Fleksikonferansen2020 #4: Om casebasert læring med Trond Kyrre Simensen

October 14, 2020

Trond Kyrre Simensen fra Politihøgskolen hadde på konferansen om fleksibel opplæring  et innlegg der han tok for seg casebasert læring og hvordan man kan gjøre utdanning praksisnær, og der han viste hvordan de gikk fram for å lage casen, og der han fortalte litt om erfaringen med bruk av casebasert undervisning.

I denne podkast-episoden forteller Simensen om hva slags caser de utvikler og hvordan studentene tar imot denne type undervisning. Han deler også tanker med oss om hvorfor denne metoden er relevant for andre studier.

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder i seksjon for fleksibel læring.

Fleksikonferansen2020 #3: Om læringsbasert spilling med Odin Nøsen og Aleksander Husøy

Fleksikonferansen2020 #3: Om læringsbasert spilling med Odin Nøsen og Aleksander Husøy

October 13, 2020

Spillpedagogene Odin Nøsen, Aleksander Husøy og Halvor Thengs hadde på konferansen om fleksibel opplæring tre workshoper der man kunne teste ut et spill som kan brukes som ressurs i opplæring. Spillene de testet ut var Geoguessr, Keep Talking and Nobody Explodes og Old Man’s Journey.

I denne podkasten snakker vi med Nøsen og Husøy om begrepet "læringsbasert spilling", muligheter for bruk av spill i opplæring av voksne og lederes rolle i nettopp dette. Vi får også høre mer om deres favorittspill for bruk i opplæring. 

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring. 

Fleksikonferansen2020 #2: Om fleksible utdanningsformer med Svend Andreas Horgen

Fleksikonferansen2020 #2: Om fleksible utdanningsformer med Svend Andreas Horgen

October 13, 2020

konferansen om fleksibel opplæring deltok leder for eDU, Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet ved universitetet i Sørøst-Norge, Svend Andreas Horgen, i et panel som snakket om hva fleksibel opplæring og veiledning innebærer i utdanning av voksne. Han hadde også en sesjon der han delte av egne erfaringer med fleksibilisering av deres tilbud ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I denne podkast-episoden går vi litt videre, og snakker med Horgen om hvorfor han mener fleksible utdanningstilbud er viktige, om hva som er utfordrende når man utvikler slike tilbud og hva vi bør se mer av i fremtiden når det gjelder fleksibel utdanning.

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder i seksjon for fleksibel læring.

Fleksikonferansen2020 #1: Om digital relasjonsbygging med Maiken Spjelkevik og Nina Tvenge

Fleksikonferansen2020 #1: Om digital relasjonsbygging med Maiken Spjelkevik og Nina Tvenge

October 13, 2020

konferansen om fleksibel opplæring deltok kvartetten Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge, Maiken Spjelkevik og Nina Haugland Andersen fra NTNU med et innlegg om hvordan å aktivisere og engasjere deltakere digitalt. 

I denne podkasten vil Fridtun Brenden og Spjelkevik fortelle om hva de legger i begrepet digital relasjonsbygging og hvordan få til aktivitet i digitale rom som Zoom, Teams eller liknende. De vil også si litt om hvilke feil man som  underviser kan gjøre. Sist men ikke minst gir de noen gode tips som du ikke må gå glipp av.

Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring.

 

Kompetansefrokost: Språk i arbeidslivet

Kompetansefrokost: Språk i arbeidslivet

October 31, 2019

Det er viktig å kunne godt norsk for å få seg jobb og for å beholde jobben, selv i omstillinger og nedgangstider. Men hva er godt nok? Hør opptak av Kompetansefrokosten 31.10.19 om norskkrav i arbeidslivet og læring på jobben.

Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til innvandreres norsknivå. Hvilket ansvar har arbeidslivet for å bidra til at innvandrere klarer å nå det ferdighetsnivået i norsk som kreves? Og hvordan skal de gjøre det?

I denne Kompetansefrokosten får vi vite mer om hva Norskprøven måler, og hvordan arbeidsgivere bør vurdere språknivå ved ansettelser. Deretter er det en debatt med blant andre Dan Sandmoen fra IKEA, som mener at arbeidslivet ikke bare bør stille krav, men også legge til rette for at innvandrere får mulighet til å lære språket på arbeidsplassen. Vi får også smakebiter fra et helt nytt e-læringskurs for arbeidslivet om tilrettelegging for språklæring på jobben. Forfatter og språkprofessor Helene Uri leder oss gjennom Kompetansefrokosten.

Program

00:00–00:05 Innledning v/ Anders Fremming Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge

00:05–00:30 Språkkrav i arbeidslivet v/ Cecilie Hamnes Carlsen, professor ved Høgskulen på Vestlandet

00:30–01:00 Paneldiskusjon

Panel

  • Dan Sandmoen, prosjektleder for hurtigsporet, IKEA Furuset
  • Olga Orrit, språkutvikler i Föreningen Vård- och omsorgscollege, Sverige
  • Helge Sporsheim, Fagforbundet
  • Espen Brynsrud, avdelingsleder i Kompetanse Norge

Møteleder: Helene Uri

Vi samarbeider med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) om kompetansefrokosten.

Arrangementet ble streamet på Facebook

Nettkurset: Språk i arbeid: Kurset vil gi deg informasjon og tips til hvordan du kan bidra til mer språklæring for deltakere i praksis eller kolleger som trenger å bli bedre i norsk.

 

Play this podcast on Podbean App