Podkast fra Kompetanse Norge
Kompetansefrokost: Språk i arbeidslivet

Kompetansefrokost: Språk i arbeidslivet

October 31, 2019

Det er viktig å kunne godt norsk for å få seg jobb og for å beholde jobben, selv i omstillinger og nedgangstider. Men hva er godt nok? Hør opptak av Kompetansefrokosten 31.10.19 om norskkrav i arbeidslivet og læring på jobben.

Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til innvandreres norsknivå. Hvilket ansvar har arbeidslivet for å bidra til at innvandrere klarer å nå det ferdighetsnivået i norsk som kreves? Og hvordan skal de gjøre det?

I denne Kompetansefrokosten får vi vite mer om hva Norskprøven måler, og hvordan arbeidsgivere bør vurdere språknivå ved ansettelser. Deretter er det en debatt med blant andre Dan Sandmoen fra IKEA, som mener at arbeidslivet ikke bare bør stille krav, men også legge til rette for at innvandrere får mulighet til å lære språket på arbeidsplassen. Vi får også smakebiter fra et helt nytt e-læringskurs for arbeidslivet om tilrettelegging for språklæring på jobben. Forfatter og språkprofessor Helene Uri leder oss gjennom Kompetansefrokosten.

Program

00:00–00:05 Innledning v/ Anders Fremming Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge

00:05–00:30 Språkkrav i arbeidslivet v/ Cecilie Hamnes Carlsen, professor ved Høgskulen på Vestlandet

00:30–01:00 Paneldiskusjon

Panel

  • Dan Sandmoen, prosjektleder for hurtigsporet, IKEA Furuset
  • Olga Orrit, språkutvikler i Föreningen Vård- och omsorgscollege, Sverige
  • Helge Sporsheim, Fagforbundet
  • Espen Brynsrud, avdelingsleder i Kompetanse Norge

Møteleder: Helene Uri

Vi samarbeider med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) om kompetansefrokosten.

Arrangementet ble streamet på Facebook

Nettkurset: Språk i arbeid: Kurset vil gi deg informasjon og tips til hvordan du kan bidra til mer språklæring for deltakere i praksis eller kolleger som trenger å bli bedre i norsk.

 

Digitalsnakk 7 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale med Sten Ludvigsen om grunnleggende ferdigheter og voksnes læring i et arbeids- og samfunnsliv i omstilling.

Digitalsnakk 7 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale med Sten Ludvigsen om grunnleggende ferdigheter og voksnes læring i et arbeids- og samfunnsliv i omstilling.

October 31, 2019

«Grunnleggende ferdigheter er det nærmeste vi kommer generiske ferdigheter som man kan ta med seg på tvers av arbeidsoppgaver og yrker. Vi må trene mer på det, og dette gjelder alle.» Sten Ludvigsten i podkasten.

Hør Kompetanse Norges Karoline Tellum-Djarraya samtale med professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Sten Ludvigsen. Ludvigsen ledet utvalget bak utredningen «Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser» (NOU 2015: 8) som vurderte fag i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.

Nettfleks: Oppsummering av konferansen om nettbasert og fleksibel opplæring 2019

Nettfleks: Oppsummering av konferansen om nettbasert og fleksibel opplæring 2019

September 24, 2019

Karoline Tellum-Djarraya fra Kompetanse Norge oppsummerer konferansen og reflekterer over hva nettbasert og fleksibel opplæring er.

Nettfleks: Om video og podkast i opplæringa med Karense Foslien

Nettfleks: Om video og podkast i opplæringa med Karense Foslien

September 16, 2019

Hør hvorfor Karense Foslien fra NoTe bruker video og podkast i egen undervisningspraksis, og hvofor hun tenker at dette bidrar til fleksibel opplæring. Få tre tips for å starte opp med video eller podkast i egen praksis.

Nettfleks: Om profesjonsfaglig digital kompetanse (PFDK) for lærere med Louise Mifsud fra OsloMet

Nettfleks: Om profesjonsfaglig digital kompetanse (PFDK) for lærere med Louise Mifsud fra OsloMet

September 16, 2019

Hør Louise Mifsud fra OsloMet fortelle om hva profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere. Hva er de viktigste elementene i digital kompetanse?

Nettfleks: Om webinarer i opplæringa med Mikkel Rustad fra OsloMet

Nettfleks: Om webinarer i opplæringa med Mikkel Rustad fra OsloMet

September 16, 2019

Hør Mikkel Rustad fra OsloMet fortelle om hvordan de tar i bruk webinarer i lærerutdanninga. Hvilke tips gir han til lærere som vil starte med webinarer?

Nettfleks: Om ledelse og fleksible læringsmodeller med Torunn Gjelsvik fra FuN

Nettfleks: Om ledelse og fleksible læringsmodeller med Torunn Gjelsvik fra FuN

September 16, 2019

Hør Torunn Gjelsvik fra FuN fortelle om hvordan Norge ligger an når det gjelder å ta i bruk fleksible læringsmodeller i forhold til andre land. Hør også om hvordan ledere best kan tilrettelegge for at lærerne kan holde fleksibel opplæring. Til slutt får vi høre om hvilke tabber man bør unngå å gjøre som leder på skoler med nettbaserte og fleksible tilbud.

Nettfleks: Om dataspill i opplæringa med Odin Nøsen fra Spillpedagogene

Nettfleks: Om dataspill i opplæringa med Odin Nøsen fra Spillpedagogene

September 16, 2019

Hør Odin Nøsen fra Spillpedagogene fortelle om hvorfor man skal bruke dataspill i opplæringa og hvem dette kan passer for.

Nettfleks: Om læringsteknologi og undervisningsmodeller med Anders Nome og Tove Kristiansen fra Høgskolen Kristiania

Nettfleks: Om læringsteknologi og undervisningsmodeller med Anders Nome og Tove Kristiansen fra Høgskolen Kristiania

September 16, 2019

Hør Anders Nome og Tove Kristiansen forklare hva læringsteknologi er og hvordan man bruker det på en god måte.

Nettfleks: Om nettbasert opplæring med Kari Olstad fra FuN

Nettfleks: Om nettbasert opplæring med Kari Olstad fra FuN

September 16, 2019

Hør Kari Olstad fra FuN fortelle om nettbasert opplæring, - og hva nettbasert opplæring ikke er. Hør også om hva som kjennetegner de som virkelig har fått til god nettbasert opplæring.

Play this podcast on Podbean App