Podkast fra Kompetanse Norge
Nettfleks: Om motivasjon og teknologi i opplæringa med Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold

Nettfleks: Om motivasjon og teknologi i opplæringa med Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold

September 16, 2019

Hør Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold fortelle om hvordan man kan bruke læringsteknologi for å øke motivasjonen og engasjementet hos deltakere. Hør også hvilken metode Nohr tipser lærere om å bruke i sin praksis, samt måter å bruke teknologien i vurdering for læring.

Nettfleks: Konferanse om nettbasert og fleksibel opplæring 2019

Nettfleks: Konferanse om nettbasert og fleksibel opplæring 2019

September 6, 2019

Helene Aarem fra Kompetanse Norge forteller om forventningene til årets konferanse. Se programmet og følg strømmingen herhttps://www.kompetansenorge.no/kurs-og-konferanser/konferanse-om-nettbasert-og-fleksibel-opplaring/.

Digitalsnakk 6 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Glem søknad og cv? - med Henrik Andersson og Ingrid Kulseng-Varmedal.

Digitalsnakk 6 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Glem søknad og cv? - med Henrik Andersson og Ingrid Kulseng-Varmedal.

June 18, 2019

Glem søknad og cv?

Kompetanse Norges Ingrid Kulseng-Varmedal intervjuer Henrik Andersson fra rekrutteringsselskapet MeyerHaugen om bruk av søknad, cv, podkast og sosiale medier i ansettelsesprosesser. 

Digitalisering medfører store endringer for både jobbsøkere og selskaper som skal ansette. MeyerHaugen tar i bruk nye metoder i ansettelsesprosessen. I denne podkast-episoden deler Henrik Andersson sine tanker om hva som skjer i dagens rekrutteringsmarked over Skype med Ingrid som sitter i Tromsø og arbeider med utvikling av en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste. Hva har endringene de siste årene ført til når det gjelder ansettelsesprosesser? Hvordan påvirker disse endringene jobbsøker og arbeidsgiver? Har Henrik noen tanker om hvordan en digital karriereveiledningstjeneste bør være?

Her finner du MeyerHaugen sine podkast-kanaler:

Rekrutteringsrådet

Stillingspodkast

Kompetansefrokost #1: Best før, men ikke dårlig etter?

Kompetansefrokost #1: Best før, men ikke dårlig etter?

May 8, 2019

Velkommen til Kompetansefrokost om seniorer og kompetanse. Vi lanserer årets Kompass og tar debatt.

Debatten ble streamet og kan ses på vår Facebook-side.

Omstilling av arbeidslivet og ny teknologi fører til at jobber endres, forsvinner eller at nye skapes. Samtidig mener myndighetene at vi må jobbe lengre, for å sikre finansiering av velferdsstaten. Jevnlig kompetanseheving er derfor viktig, også for seniorene. Dette står i kontrast til andelen seniorer som deltar på ulike former for opplæring i arbeidslivet. I 2018 var det rundt 30 prosent av 60-åringene som deltok i opplæring, mot nærmere 50 prosent av 40-åringene.

Har seniorene motivasjonen til å lære det som trengs for å stå lenger i arbeidslivet? Satser arbeidsgivere nok på seniorenes kompetanse?

I årets første Kompetansefrokost presenterer vi funn fra vår fagpublikasjon Kompass som i år handler om seniorer i arbeidslivet. Etterpå blir det debatt med blant andre forfatter Petter Fergestad (80), som debuterte som forfatter for to år siden og fremdeles ser på seg selv som ung og lovende.

Innhold

Tidene er omtrentlige.

00:00-00:05: Innledning v/Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge

00:05–00:20:

  • Seniorer i arbeidslivet – presentasjon av funn fra Kompass v/Hanne Størset, seksjonsleder i Kompetanse Norge
  • Seniorenes motivasjon for læring v/Tone Cecilie Carlsten, forsker ved NIFU

00:20–01:00 Paneldiskusjon

Panel

  • Petter Fergestad, krimforfatter (80). Debuterte som forfatter i en alder av 78 år. Har en bakgrunn som dr. Techn. i elektroteknikk, og har tidligere etablert og ledet flere virksomheter. Sier han fremdeles ser på seg selv som ung og lovende.
  • Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk (SSP). SSP er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.
  • Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for HR og Kompetanse i Kommunenes Sentralforbund (KS). KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon.
  • Christopher Birknes, HR-sjef, Vinmonopolet.

Møteleder: Aslak Bonde

Digitalsnakk 5 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om digital dømmekraft og personvern med Helene Aarem, Louise Mifsud og Gaute Thøgersen

Digitalsnakk 5 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om digital dømmekraft og personvern med Helene Aarem, Louise Mifsud og Gaute Thøgersen

March 12, 2019

Digital dømmekraft og personvern

Kompetanse Norges Helene Aarem intervjuer Louise Mifsud fra OsloMet og Gaute Thøgersen fra Larvik Læringssenter om digital dømmekraft og personvern i opplæring av voksne. 

Er det ok å bruke sosiale medier i opplæringssituasjoner? Hvilken plass har digital dømmekraft og personvern i læreplanverk, og hvilke konsekvenser får dette for opplæringa? Hvordan bør en jobbe for å utvikle deltakernes digitale dømmekraft? Dette er noen av spørsmålene Helene, Louise og Gaute diskuterer i denne episoden.

Her finner du nettressursene som Louise og Gaute snakker om:

Digitalsnakk 4 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om digital kompetanse hos læreren og hos deltakerne med Eline Wigdel, Marianne Hagelia og Lene Vårum

Digitalsnakk 4 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om digital kompetanse hos læreren og hos deltakerne med Eline Wigdel, Marianne Hagelia og Lene Vårum

March 5, 2019

Læreres og deltakeres digitale kompetanse

Kompetanse Norges Eline Wigdel intervjuer Marianne Hagelia fra USN og Lene Vårum fra Delta voksenopplæring om læreres og deltakeres digitale kompetanse.

Læreplanverk vi må forholde oss til i voksenopplæringa krever at man gir opplæring i digital kompetanse. Kvaliteten på denne opplæringa er avhengig av lærerens egne digitale kompetanse. I denne episoden utforsker Eline, Marianne og Lene hva dette har å si for lærere og ledere som jobber med voksne innvandrere.

 

Her finner du relevant lesestoff:

Digitalsnakk 3 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om organisering av og muligheter for nettbasert opplæring med Katrine Utgård, Karense Foslien og Merete Heintz

Digitalsnakk 3 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om organisering av og muligheter for nettbasert opplæring med Katrine Utgård, Karense Foslien og Merete Heintz

February 26, 2019

Organisering av og muligheter for nettbasert språkopplæring

Kompetanse Norges Katrine Utgård intervjuer Karense Foslien, grunnlegger av språkskolen NoTe og YouTube-dronning, og Merete Heintz, avdelingsleder ved Johannes læringssenter, om organisering av og muligheter for nettbasering av norskopplæringen. 

Karense og Merete deler av sin brede erfaring med nettet som en ressurs for fleksibel og tilpasset språkopplæring.   

Her finner du nettressursene som Merete og Karense snakker om:

Digitalsnakk 2 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om arbeidsretting og bruk av digitale ressurser med Eddie Pedersen, Marianne Berg-Stølen og Nita Steinung Dahl

Digitalsnakk 2 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om arbeidsretting og bruk av digitale ressurser med Eddie Pedersen, Marianne Berg-Stølen og Nita Steinung Dahl

February 19, 2019

Digitale verktøy i arbeidsrettet opplæring

Kompetanse Norges Eddie Pedersen intervjuer Marianne Berg-Stølen, lærer og prosjektleder ved Birkelid Læringssenter og Nita Steinung Dahl, også fra Kompetanse Norge, om bruken av digitale verktøy i arbeidsrettet opplæring.

Marianne har jobbet med arbeidsrettet norskopplæring over flere år, og har i dette arbeidet vært en foregangsperson i det at hun har testet ut bruk av digitale verktøy for å øke kontakten mellom lærer, deltaker og praksisplass samt å bedre læringsutbyttet for deltaker de dagene han eller hun er på praksisplassen. Nita har i flere år jobbet for å fremme gode arbeidsmåter i den arbeidsrettede norskopplæringen.

Hvis du ikke kjenner til Kompetanse Norges temaside om arbeidsrettet opplæring, anbefaler vi at du sjekker den ut nå: Arbeidsrettet opplæring.

Digitalsnakk 1 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om rapporten «Språk uten grenser» med Karoline Tellum-Djarraya, Gerard Doetjes og Rune Aares

Digitalsnakk 1 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om rapporten «Språk uten grenser» med Karoline Tellum-Djarraya, Gerard Doetjes og Rune Aares

January 22, 2019

Hva kan nettbasering tilføre språkopplæringen?

Kompetanse Norges Karoline Tellum-Djarraya intervjuer Gerard Doetjes, førsteamanuensis fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Rune Aares, leder for Norskskolen ved Larvik Læringssenter, om hva nettbasering kan tilføre språkopplæringen. Utgangspunkt for samtalen er en rapport ført i pennen av Gerard Doetjes og hans kolleger Debora Carrai og Eva Thue Vold som heter Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring 

Play this podcast on Podbean App