Podkast fra Kompetanse Norge

Nettfleks: Om video og podkast i opplæringa med Karense Foslien

September 16, 2019

Hør hvorfor Karense Foslien fra NoTe bruker video og podkast i egen undervisningspraksis, og hvofor hun tenker at dette bidrar til fleksibel opplæring. Få tre tips for å starte opp med video eller podkast i egen praksis.