Podkast fra Kompetanse Norge

Kompetansefrokost #1: Best før, men ikke dårlig etter?

May 8, 2019

Velkommen til Kompetansefrokost om seniorer og kompetanse. Vi lanserer årets Kompass og tar debatt.

Debatten ble streamet og kan ses på vår Facebook-side.

Omstilling av arbeidslivet og ny teknologi fører til at jobber endres, forsvinner eller at nye skapes. Samtidig mener myndighetene at vi må jobbe lengre, for å sikre finansiering av velferdsstaten. Jevnlig kompetanseheving er derfor viktig, også for seniorene. Dette står i kontrast til andelen seniorer som deltar på ulike former for opplæring i arbeidslivet. I 2018 var det rundt 30 prosent av 60-åringene som deltok i opplæring, mot nærmere 50 prosent av 40-åringene.

Har seniorene motivasjonen til å lære det som trengs for å stå lenger i arbeidslivet? Satser arbeidsgivere nok på seniorenes kompetanse?

I årets første Kompetansefrokost presenterer vi funn fra vår fagpublikasjon Kompass som i år handler om seniorer i arbeidslivet. Etterpå blir det debatt med blant andre forfatter Petter Fergestad (80), som debuterte som forfatter for to år siden og fremdeles ser på seg selv som ung og lovende.

Innhold

Tidene er omtrentlige.

00:00-00:05: Innledning v/Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge

00:05–00:20:

  • Seniorer i arbeidslivet – presentasjon av funn fra Kompass v/Hanne Størset, seksjonsleder i Kompetanse Norge
  • Seniorenes motivasjon for læring v/Tone Cecilie Carlsten, forsker ved NIFU

00:20–01:00 Paneldiskusjon

Panel

  • Petter Fergestad, krimforfatter (80). Debuterte som forfatter i en alder av 78 år. Har en bakgrunn som dr. Techn. i elektroteknikk, og har tidligere etablert og ledet flere virksomheter. Sier han fremdeles ser på seg selv som ung og lovende.
  • Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk (SSP). SSP er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.
  • Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for HR og Kompetanse i Kommunenes Sentralforbund (KS). KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon.
  • Christopher Birknes, HR-sjef, Vinmonopolet.

Møteleder: Aslak Bonde