Podkast fra Kompetanse Norge

Digitalsnakk 3 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om organisering av og muligheter for nettbasert opplæring med Katrine Utgård, Karense Foslien og Merete Heintz

February 26, 2019

Organisering av og muligheter for nettbasert språkopplæring

Kompetanse Norges Katrine Utgård intervjuer Karense Foslien, grunnlegger av språkskolen NoTe og YouTube-dronning, og Merete Heintz, avdelingsleder ved Johannes læringssenter, om organisering av og muligheter for nettbasering av norskopplæringen. 

Karense og Merete deler av sin brede erfaring med nettet som en ressurs for fleksibel og tilpasset språkopplæring.   

Her finner du nettressursene som Merete og Karense snakker om: