Podkast fra Kompetanse Norge

Digitalsnakk 5 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om digital dømmekraft og personvern med Helene Aarem, Louise Mifsud og Gaute Thøgersen

March 12, 2019

Digital dømmekraft og personvern

Kompetanse Norges Helene Aarem intervjuer Louise Mifsud fra OsloMet og Gaute Thøgersen fra Larvik Læringssenter om digital dømmekraft og personvern i opplæring av voksne. 

Er det ok å bruke sosiale medier i opplæringssituasjoner? Hvilken plass har digital dømmekraft og personvern i læreplanverk, og hvilke konsekvenser får dette for opplæringa? Hvordan bør en jobbe for å utvikle deltakernes digitale dømmekraft? Dette er noen av spørsmålene Helene, Louise og Gaute diskuterer i denne episoden.

Her finner du nettressursene som Louise og Gaute snakker om: