Podkast fra Kompetanse Norge

Digitalsnakk 2 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om arbeidsretting og bruk av digitale ressurser med Eddie Pedersen, Marianne Berg-Stølen og Nita Steinung Dahl

February 19, 2019

Digitale verktøy i arbeidsrettet opplæring

Kompetanse Norges Eddie Pedersen intervjuer Marianne Berg-Stølen, lærer og prosjektleder ved Birkelid Læringssenter og Nita Steinung Dahl, også fra Kompetanse Norge, om bruken av digitale verktøy i arbeidsrettet opplæring.

Marianne har jobbet med arbeidsrettet norskopplæring over flere år, og har i dette arbeidet vært en foregangsperson i det at hun har testet ut bruk av digitale verktøy for å øke kontakten mellom lærer, deltaker og praksisplass samt å bedre læringsutbyttet for deltaker de dagene han eller hun er på praksisplassen. Nita har i flere år jobbet for å fremme gode arbeidsmåter i den arbeidsrettede norskopplæringen.

Hvis du ikke kjenner til Kompetanse Norges temaside om arbeidsrettet opplæring, anbefaler vi at du sjekker den ut nå: Arbeidsrettet opplæring.