Podkast fra Kompetanse Norge

Digitalsnakk 1 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om rapporten «Språk uten grenser» med Karoline Tellum-Djarraya, Gerard Doetjes og Rune Aares

January 22, 2019

Hva kan nettbasering tilføre språkopplæringen?

Kompetanse Norges Karoline Tellum-Djarraya intervjuer Gerard Doetjes, førsteamanuensis fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Rune Aares, leder for Norskskolen ved Larvik Læringssenter, om hva nettbasering kan tilføre språkopplæringen. Utgangspunkt for samtalen er en rapport ført i pennen av Gerard Doetjes og hans kolleger Debora Carrai og Eva Thue Vold som heter Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring