Podkast fra Kompetanse Norge

Digitalsnakk 4 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om digital kompetanse hos læreren og hos deltakerne med Eline Wigdel, Marianne Hagelia og Lene Vårum

March 5, 2019

Læreres og deltakeres digitale kompetanse

Kompetanse Norges Eline Wigdel intervjuer Marianne Hagelia fra USN og Lene Vårum fra Delta voksenopplæring om læreres og deltakeres digitale kompetanse.

Læreplanverk vi må forholde oss til i voksenopplæringa krever at man gir opplæring i digital kompetanse. Kvaliteten på denne opplæringa er avhengig av lærerens egne digitale kompetanse. I denne episoden utforsker Eline, Marianne og Lene hva dette har å si for lærere og ledere som jobber med voksne innvandrere.

 

Her finner du relevant lesestoff: